PRO ČLENY

Apimondia

Apimondia 2019, Montréal, Kanada

Také letošní Apimondii v kanadském Montréalu zprostředkujeme zpravodajstvím přímo z dějiště, natočíme dokumentární film a již nyní Vás zveme na některou ze skvělých přednášek dr. Švamberka, které náš spolek pořádá s podporou Plzeňského kraje a pod záštitou Mgr. Radky Trylčové, členky rady Plzeňského kraje pro oblast životněího prostředí a zemědělství. Za podporu velice děkujeme.

Přednášky dr. Švamberka s názvem SVĚT VČEL A VČELAŘŮ POHLEDEM APIMONDIE 2019 spolu s promítáním originálního DOKUMENTÁRNÍHO FILMU z Apimondie 2019 se uskuteční v Plzeňském kraji v těchto místech a termínech:
Plzeň – 3. 10. 2019
Konstantinovy Lázně – 12. 10. 2019
Sušice – 19. 10. 2019
Bor (u Tachova) – 26. 10. 2019
Nepomuk – 9. 11. 2019
Domažlice – 17. 11. 2019
Kozojedy – 23. 11. 2019
Zbiroh – 30. 11. 2019

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!


publikováno: 21. 6. 2019 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czApimondia 2017, Turecko:

Den šestý a poslední - 4. října

Pravidelným završením konferencí Apimondie jsou odborné exkurze. Jejich cílem je ukázat včelařsky zajímavá místa pořádající země. Dnes jsme na těchto exkurzích navštívili nejprve ještě stavebně nedokončený objekt v obci Yenikoy Cami, ve kterém nás místní představitelé samosprávy a včelařů v krátké prezentaci seznámili se svými plány na činnost tohoto budoucího regionálního včelařského centra. Objekt by měl obsahovat laboratorní a zpracovatelskou část, která pomůže včelařům s odbytem jejich produktů.

Následoval oběd a prohlídka stálého včelařského trhu v Sile. Místní včelaři zde nabízeli hlavní produkty ze svých včelnic. Nejvíce byl zastoupený med z kaštanovníků setých, medovicový med z borovic (piniový), levandulový med a smíšený květový med. Návštěvníci trhu měli možnost zakoupit i vosk, rouskovaný pyl z místní produkce a základní včelařské potřeby.

10

Prohlídka včelstev kraňského plemene

Potom jsme si krátce prohlédli pobřeží Černého moře u Centrální pláže Sile a pokračovali na včelařsky nejzajímavější část dnešní exkurze, kterou byly včelnice za obcí Orucoglu v lesním hospodářství Orman genel müdürlüğü. V nevelké vzdálenosti od sebe zde byly umístěny 3 včelnice a kočovný přívěs obsazený včelstvy s tahačem. Včelstva jsou standardně chována v nástavkových úlech systému Langstroth či Dadant s polonástavky. Celkový počet včelstev areálu, který jsme si prohlédli odhadujeme asi na 500, z toho jen na kočovném přívěsu bylo přibližně 200 včelstev ve vysunovatelných ležanech. Na první včelnici byla umístěna kraňská včelstva. Tureckými včelaři byla označena za nejmírnější plemeno včel chované v této zemi, které se vyznačuje mimořádně rychlým jarním rozvojem zahajovaným již v únoru, výborným výnosem květových medů současně však i vysokou rojivostí.

9

Na včelnici s oddělky plemene anatolské včely

Mírnost zdejších včel vynikala i při prohlídce několika rojů usazených v košnicích. V úlech na této včelnici byla používána kombinace plastových den s česny se zábranou proti loupeži včel a zabudovanými horizontálními pylochyty, dřevěných tenkostěnných nástavků a plastových vík s horními krabicovými krmítky. Některé nástavky slouží po rozdělení dvěma přepážkami jako sdružené plemenáče k tvorbě oplozovacích oddělků a případnému zazimování rezervních matek.

8

Kočovný návěs s ležany – druhá strana je obsazena stejným počtem včelstev!

V zadní části areálu byly včelnice anatolské včely. Mírností se kraňce nevyrovná, což jsme měli možnost poznat jak zvýšenou mírou obtěžování, tak i pár žihadly. Podle místních včelařů je však zdejší chovaná včela ještě mírnější než anatolská včelstva ze střední části Turecka. O včelstvech této rasy jsme se zde dozvěděli, že jsou výborně přizpůsobená zdejšímu klimatu i snůškám, velmi málo se rojí a především výborně využívají pozdější medovicové snůšky z borovic pinií.

7

Pohled na malou část výborně vybavené laboratoře ve firmě Balparmak na okraji Istanbulu

Na závěr odborných exkurzí jsme byli velmi srdečně uvítáni v podniku na zpracování medu a dalších včelích produktů Balparmak. Vedení podniku nás seznámilo s jeho výrobním programem a představilo jednotlivé výrobky. V závěru exkurze jsme měli možnost navštívit špičkově  vybavené laboratoře na analýzu medu. Měli jsme možnost prohlédnout si vybavení přístroji na  bázi mikroskopie, kapalinové i plynové chromatografie, infračervené spektroskopie, spektrofotometrie a dalších fyzikálně chemických metod. Cílem této laboratoře je ověření kvality medu a odhalování jeho falšování i případných reziduí nežádoucích látek v jakými jsou antibiotika a pesticidy. Mohu s jistotou konstatovat, že v podniku na zpracování medu jsem se nikdy nesetkal s laboratoří vybavenou přístroji na tak vysoké úrovni.


publikováno: 4. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDnešní odborná exkurze nabídla půvabné, komické a samozřejmě i velice zajímavé prvky. Plus dvě žihadla

1

Cestou do vnitrozemí asijské části Turecka jsme potkávali větší či menší zvířátka u cesty či přímo na cestě. Naše luxusní autobusy se do tohoto prostředí moc nehodily.

2

Ráno jsme navštívili budoucí včelařské centrum Apimondia ve vesničce nedaleko Sile, alespoň tak by to mělo být v představách šéfa místních včelařů. Protože nás nikdo nevaroval, že se jdeme podívat na velmi hrubou betonovou stavbu bez oken, dveří, podlahy (kterou snad někdy dokončí, zatím neznámo kdy), bylo to trochu komické.

3a
3b

Navštívili jsme rozlehlou včelnici, kde se mírné kraňky nechaly opakovaně překlápět v košnicích a trpělivě dál seděly na plástech. Anatolským včelám se však opakované rušení nelíbilo a udělily mně i dr. Švamberkovi žihadlo (pravděpodobně jsme nebyli sami). Měly ovšem nárok být trochu nervózní, protože exkurze se zúčastnilo asi 300 včelařů rozdělených na dvě skupiny a všichni jsme samozřejmě všetečně šmejdili kolem úlů i v nich.

4

Nové verze starobylých úlů zvaných loghive.

6

Návštěva největšího zpracovatele medu v Turecku firmy Balparmak přinesla zážitek v podobě prohlídky zdejší obrovité laboratoře. Také zde se o nás turečtí hostitelé velkoryse postarali. Děkujeme.

5

Dr. Švamberk a včelaři z celého světa na včelnici Orman. V pozadí kočovný kamion.


publikováno: 4. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen pátý – 3. října

Program posledního dne 45. konference Apimondie a výstavy Apiexpo byl pro nás ve své odborné části kratší než v předcházejících dnech. Odpoledne jsme se zúčastnili vyhlášení World Beekeeping Awards 2017 a převzali bronzovou medaili za náš Obrazový včelařský výkladový slovník, čehož si velice cením, protože jsme v publikační činnosti uspěli na Apimondii již podruhé a ve velmi početné konkurenci. Večer se pak konal závěrečný ceremoniál. 

6

Mateescu – nutriční fakta medu

Přesto se mně podařilo navštívit několik velmi zajímavých přednášek. Cristina Mateescu, která je předsedkyní Komise pro apiterapii, se podrobně zabývala současnou evropskou legislativou z hlediska přípustnosti tvrzení o zdravotních účincích všech včelích produktů. Existuje řada studií, které pozitivní účinky včelích produktů potvrzují. Většinu z jejich závěrů však není možné na základě nařízení EU 1924/2006 bez dalších klinických výzkumů při nabízení včelích produktů používat.

Rozdílné složení 

Včelí produkty jsou látky často rozdílného složení. Například propolis evropského původu obsahuje významnou část pryskyřic z topolů, v propolisu ze severu Ruska jsou hlavní účinné složky z bříz, jihoamerický propolis z Brazílie pochází z dřevin rodů Baccharis a Araucaria. Rozdílné chemické složení způsobuje rozdílné účinky. Moderní lékařská věda vyžaduje v tomto ohledu produkty definovaného složení, které umožňují opakovatelnost výsledků při léčení. Ovšem i další produkty jako med a pyl se svým složením mohou významně lišit. Například u pylu byl opakovaně prokázán pozitivní účinek na močový měchýř a prostatu, provedené studie však v současnosti překvapivě umožňují použít tato tvrzení pouze o pylu z žita setého. Nynější stav legislativy o výživových a zdravotních tvrzeních bude proto u včelích produktů vyžadovat ještě řadu nových klinických studií podle současných vědeckých metodik.

Pesticidy poškozují včely

Cenný příspěvek přednesl Jomara Fajarda Rabajante z Filipín o studiích opylovací činnosti včel. Cílem výzkumu, který prováděl v úlech vybavených špičkovou elektronikou, bylo mimo jiné zjistit dobu, kdy včely nejintenzivněji vyletují za snůškou. Tomu pak pěstitelé přizpůsobují čas ošetřování kultur pesticidy, aby se minimalizovaly ztráty opylovatelů a v důsledku toho vzrostl výnos i kvalita plodů.

V práci, kterou prezentoval Ismail Karaca, se turečtí vědci zabývali citlivostí anatolského a kavkazského plemene včel k systemickému insekticidu thiaclopridu. U této látky platí v EU od loňského roku roku podstatně vyšší přípustná rezidua v medu! Jak z předložených studií vyplynulo, je thiacloprid pro včely neurotoxickou látkou s relativně pomalými, avšak v konečném důsledku smrtícími účinky trvajícími hodiny až dny. Zákeřnost těchto látek spočívá v tom, že se neprojeví v polních podmínkách akutní otravou, avšak kontaminací potravy v úlech zkracují život dospělých včel, a mohou v případě nakrmení larev kontaminovaným pylem poškozovat vývoj včelího plodu. Porovnání účinků thiaclopridu na obě plemena včel bylo prováděno v klíckových pokusech postřikem včel dávkou pesticidu používanou na polní kultury slunečnice. Kavkazanky byly méně odolné než anatolské včely.

Výzkumem toxicity pesticidů se zabýval také Hasan Huseyin Ünal. Ve vzorcích rostlinných materiálů i v půdě v oblastech pěstování slunečnice zjistil měřitelná rezidua neonikotinoidů. V pětině vzorků byl nalezen včelám mimořádně jedovatý imidacloprid. Autor se domnívá, že zvláště kontaminace půdy souvisí s předcházejícím použitím přípravku GAUCHO, který obsahuje imidacloprid. S ohledem na zjištěná rezidua v rostlinách a v půdě doporučil provádět i rozbor konečných produktů sloužících lidské výživě, zejména slunečnicového oleje, na možný výskyt reziduí neonikotinoidů.

Ohrožení biodiverzity 

7

Kaspar Bienefeld – Příklady z korespondence, jak si včelaři z celého světa snaží objednat matky plemene v dané oblasti nepůvodního a nepřizpůsobeného, byť je to u nás osvědčená včela kraňská. Tím ohrožují potřebnou biodiverzitu v přírodě.

S velmi inspirativními myšlenkami vystoupil Kaspar Bienefeld. Podle genetických studií prováděných jeho týmem v Německu došlo v některých případech ke zhoršení v parametru rojivosti a odolnosti vůči varroáze i jiným nemocem včel. Je to důsledek přílišného šlechtění na výnosové parametry. Ty jsou spojené s potřebou velmi rychlého předjarního a jarního růstu včelstev za současného výběru včelstev s vysokým stupněm mírnosti. Co však představuje podle prof. Bienefelda zvláště závažný celosvětový problém, je ztráta genetické rozmanitosti. Projevuje se nyní jak u kraňských včelstev v oblastech jejich čistého chovu, tak i u jiných plemen a druhů včel chovaných na celém světě. Včelaři mají tendenci opouštět geografické rasy po tisíciletí přizpůsobené klimatu i místním chorobám a škůdcům. Původní rasy jsou schopné se v dané oblasti bránit sršním či parazitům, zvláště roztočům. Někteří chovatelé se snaží objednávat matky z prošlechtěných až inseminací přešlechtěných chovů, které odchovávají tisíce matek z jediné linie či dokonce z jediné matky. Zájem je především o italky, kraňky a buckfast. To však má mnoho negativních důsledků na vitalitu nových populací včel a způsobuje zánik původních plemen! K. Bienefeld se dokonce snaží přesvědčovat německé chovatele, aby nezasílali kraňské matky do oblastí zavčelených jinými geografickými rasami včel. Co se týká buckfastské včely, která je hybridem několika geografických ras včely medonosné, prof. Bienefeld v diskusi poznamenal, že jednotná včela buckfastská neexistuje a pro její hospodářské využití by bylo nutno provést selekci vhodného ekotypu pro každou oblast. 


publikováno: 3. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czOdpoledne byly slavnostně předány medaile a diplomy soutěže World Beekeeping Avards, která byla podle slov prezidenta Apimondie Philipa McCabe zatím největší v historii konání této světové včelařské akce. Zúčastnilo 300 účastníků ze 45 zemí světa s tisícovkou exponátů. Je nám ctí, že Výkladový včelařský slovník dr. Švamberka v této konkurenci obstál a získal bronzovou medaili. Slavnostní závěrečný večer byl především o volbě, kdo bude pořádat Apimondii v roce 2021. Nakonec zvítězili Rusové, takže za 4 roky se včelaři světa sjedou do Ufy, hlavního města Baškirie. Turci předali „žezlo“ Kanaďanům, kteří uspořádají Apimondii za 2 roky v Montrealu. A jak pravil P. McCabe, budou to mít těžké. Letošní Apimondia se vydařila bez chybičky a měla historicky největší návštěvnost – přes 13 tisíc lidí.

1

Předseda spolku pro rozvoj včelařství MÁJA se svou druhou medailí z Apimondie. Tu první získal předloni v Jižní Koreji. Historicky jsou to jediné dvě medaile, které ČR na této soutěži získalo.

2

Dr. Švamberk přebírá ocenění z rukou představitele svazu tureckých spolků.

6

Naši korejští přátelé z firmy Yasaeng nám dnes věnovali svůj nejnovější sršňochyt. Kdo byl na přednášce dr. Švamberka z Apimondie v Jižní Koreji, ví, že je tam Vespa velutina velice vážný problém, který drsně ohrožuje včelstva. U nás zatím není, ale bohužel – podle aktuální mapy výskytu už ohrožuje včelstva v Německu.

3

Všichni nositelé medailí z letošní Apimondie přišli při závěrečné slavnosti na pódium, náš VŠ pod žlutou šipkou.

4

Při volbě pořadatele Apimondie v roce 2021 nejprve odpadli Srbové a Slovinci, v druhém kole pak nad Dány zvítězili Rusové.

5

Turecký předseda předává tradiční náhrdelník příští pořadatelské zemi, tedy kanadskému předsedovi. V Montrealu se Apimondia bude konat 8. – 12. září 2019 pod heslem „Včelařství a zemědělství společně“.


publikováno: 3. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen čtvrtý – 2. října

0

Aktuální rozšíření Vespa velutina v Evropě

Z dnešního programu odborných sdělení na Apimondii mě zaujal především blok přednášek sekce zdraví včel pořádaný pod heslem "Ochranou živočichů k zachování naší přírody" společně s OIE – Světovou organizací pro zdraví zvířat. Před jeho návštěvou jsem vyslechl příspěvek Tunaye Kilicina o ekologickém chovu včel v Turecku. Turecko má vlastní zákony pro bioprodukci, které však ve všech základních požadavcích kopírují evropskou legislativu ekologického chovu včel. Počet včelstev v certifikovaných chovech produkujících biomed se pohybuje v posledních několika letech kolem 40 000 a roční produkce medu z nich je udávána na 350 tun. Podíl biomedu na celkové medné produkci v Turecku, která se množstvím asi 70 000 tun řadí na druhé místo na světě za Čínu, proto není velký.

S obecnou prezentací o aktivitách OIE pro zdraví včel vystoupil Francois Diaz. OIE má v současnosti po celém světě 267 referenčních laboratoří v 38 zemích, které diagnostikují 118 nebezpečných nemocí zvířat. Expertizou pro oblast varroázy, tumidózy a moru včelího je na mezinárodní úrovni pověřena Národní referenční laboratoř pro včelí nemoci v Německu (FLI). Pověřenou laboratoří pro výzkum moru včelího plodu je argentinské Centrum výzkumu a fytopatologie. Zástupci obou center vystoupili v dalším programu se svými příspěvky. Doporučenými aktuálními publikacemi vydanými OIE ke včelím nemocem jsou knihy W. Ritter: Bee Health and Veterinarians z roku 2014 a OIE bulletin 2-2014: Protecting bees, preserving our future.

Aktuální data o šíření sršně Vespa velutina v Evropě a o důsledcích jejích útoků na včelstva jsem se dozvěděl z prezentace Claire Villemant. Do roku 2004 žily z 22 druhů rodu Vespa v Evropě pouze 2 druhy – eurasijský druh mírného pásu – sršeň obecná (Vespa crabro) a sršeň východní (Vespa orientalis) ze Středomoří. Nyní se Evropou šíří Vespa velutina, která pronikla se zásilkami rostlin z oblasti Šanghaje do Koreje a do Francie. Způsobuje značné oslabení včelstev odchytem létavek ve vzduchu před úly, ale ještě větší vliv na poškození včelstev má stres, který ve včelstvu, které cítí predátory před česny, způsobí velký až smrtící pokles výletů a sběrací aktivity včelstva! Tento nebezpečný predátor včel se již rozšířil na většině území Francie, vyskytuje se aktuálně ve Španělsku a Portugalsku, poslední 2 roky také v Anglii a pronikl již hluboko i na území Německa.

Další příspěvky se zabývaly riziky, která může přinášet šíření nově objevených protozoálních střevních parazitů včel – Crithidia spp. a Lotmaria spp. zjištěných v některých evropských zemích (mimo ČR) a Neogregarina apicystis bombi prokázaná u čmeláků i včel medonosných v Argentině. Virovými příčinami ztrát včel a podmínkami šíření virových infekcí se zabýval Marc Schäfer a podrobnou přednášku o současných metodách laboratorní kultivace a průkazu různých kmenů původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae se zabývala Adrianna Alippi. K určení konkrétního kmene se používá moderních molekulárně biologických metod PCR, avšak bez zajímavosti určitě není, že typickým znakem kmene ERIK2 je rezistence na tetracyklin – do nedávna v Americe velmi používaný prostředek k tlumení moru včelího plodu.

Jean-Daniel Charriere mne překvapil daty o značném výskytu Evropské hniloby otevřeného plodu ve Švýcarsku. Levent Aydin se ve své přednášce zabýval možnými katastrofálními ekonomickými důsledky, jaké by mohl znamenat průnik malého úlového brouka (Aethina tumida) do Turecka.

Velmi mě zaujaly i 2 závěrečné přednášky tohoto bloku – Jeffa Pettise o nebezpečích spojených s šířením roztoče Tropilaelaps ssp., který přešel na včelu medonosnou z Apis dorsata. Tento druh roztoče, který má schopnost poškozovat včelstva mnohem rychleji než Varroa destructor, má na rozdíl od něho protáhlé tělo a mnohem rychleji se pohybuje po plástech. Není schopen se živit na dospělých včelách a není-li ve včelstvu plod, nepřežívá v něm déle než 10 dnů. To je pro nás a včelu kraňskou velmi dobrá zpráva. Marie-Pierre Chauzat hovořila o mechanismech působení roztočů varroa jako přenašečů virových infekcíi a skutečnosti, že virová zátěž včelstev se zvyšuje s intenzitou varroázy. Popsala i postup, jak ve spolupráci s OIE referenčními laboratořemi zahrnout viry jako součást varroázy mezi nebezpečné nákazy hospodářských zvířat.

Na závěr tohoto dne jsem vyslechl přednášku Alexandra Uzunova z LLH Hessen o testování a výběru místních populací včel. Tento projekt je podporován Evropskopu unií a jeho cílem je zachovat co možná nejvíce z původních evropských ekotypů včely medonosné. V současné době již skupina pracuje na obnově genetického materiálu Apis mellifera iberiensis, A. m. macedonica, A. m. cecropia, A. m. adami, A. m. ruttneri. Do této selekční práce je přihlášeno po velké části Evropy aktuálně 130 kontrolních stanovišť chovatelů s celkem 1400 včelstvy. Pochybnosti o realizaci takového projektu u nás přináší legislativní překážky pro import cizích plemen včelstev, ale i velká hustota včelstev v ČR, která by znemožňovala efektivní kontrolu páření včelích matek.


publikováno: 2. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDo WBA, světové včelařské soutěže, bylo letos přihlášeno mnoho exponátů ve všech kategoriích. Podíváme se na nápoje z medu, svíčky a vítěze kategorie dekorativní umění.

1

Smolenické remeselné pivečko získalo zlatou před stříbrným tasmánským medovým pivem.

2

Zdá se, že z australské Tasmánie se vynořila konkurence pro skvělou slovenskou medovinu. Tasmánská meruňková medovina získala zlatou, Včelovina Pavola Kudláče stříbrnou. Bohužel Medovina Petera Kudláče, která zpravidla všude vítězí, zůstala na turecké celnici a soutěže se nemohla zúčastnit. Škoda.

3

4

5

6

7

8

V kategorii dekorativní umění zvítězilo toto dílo. Proč ne? Jiný kraj, jiný vkus a motiv je rozhodně silný.


publikováno: 2. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen třetí - 1. října

Skvělou přednášku na úvod dnešní části konference přednesl Karl Craisheim, končící předseda vědecké komise Apimondie pro biologii včely. Zabýval se novinkami z včelařského výzkumu. Svou přednášku uvedl snímkem charakterizujícím podíl člověka na stresujících vlivech poškozujících zdraví včel. Konstatoval, že v letošním roce byl popsán nový druh Nosemy: Nosema neumanni parazitující na včele medonosné v Ugandě. Zmínil se o problémech s testováním toxicity přípravků používaných v zemědělství, protože pokusy s radioaktivně značenými sirupy ukázaly – v rozporu s dosavadními představami – značně nerovnoměrné rozdělení sirupu podávaného v klíckových pokusech, což by muselo mít vliv na výsledky kontroly mortality.

9

Různé úrovně imunity včelstva jako superorganismu podle Karl Creisheima

K. Creisheim popsal dále zvláštnosti sociální imunity včelstva. Ukazuje se, že k matce se dostává informace o nemoci včelstva prostřednictvím informačních molekul na povrchu včel jejího doprovodu a umožňuje jí zvýšit produkci ochranných látek dříve, než by k ní infekční původce dospěl. Včelstvo proto je schopné reagovat na nemoc jako celek – stejně jako orgány lidského těla. Nově byla zjištěna i souvislost mezi infekcí malými dávkami viru deformovaných křídel a předčasným z ahájením činnosti včel jako létavek se současným zkrácením délky jejich dožití.

Další z nových výzkumů prokázal, že příjem pesticidů včelami zhoršuje v infekčním prostředí prognózu vzniku a rozvoje moru včelího plodu. Prokázalo se, že imidacloprid, thiacloprid a clothianidin zhoršují imunitu včel.

Poznatky o důvodech vzniku podvýživy včel poskytl nejnovější výzkum struktury pylové pastvy včel. Zajímavou přednáškou o nektarové a pylové výživě včel a jejich vlivu na složení medu a pylových zásob včel navázala nová předsedkyně vědecké komise Apimondie pro biologii včely Geraldina Wright. Podrobně se, na základě porovnání s potřebami včelí larvy, zabývala i kvalitou nabízených pylových náhražek.

Z dalších přednášek mě zaujalo vystoupení Jakoba Wegenera. Tento vědec se dlouhodobě zabývá pokusy s kryokonzervací genetického materiálu včel – trubčího spermatu. Prezentované výsledky s inseminací včelích matek takto konzervovaným spermatem jsou již dobré. Vznikla první kryobanka při Washington State University. Další cíl – mrazová konzervace diploidního materiálu – včelích vajíček nebo embryí se však dosud jeví velmi vzdálený.

Se zajímavým příspěvkem z oblasti medonosné flóry vystoupila Mehwish J. Noor z Pákistánu. Zabývala se výzkumem pylových zrn pomocí emisní elektronové mikroskopie a tvorbou palynologického atlasu a určovacího klíče pylu místní flóry za účelem ověřování geografického původu medu.

V sekci Apiterapie jsem vyslechl přednášku Houshanga Afrouzana, v níž popsal efekt zvýšení protibakteriální aktivity propolisu upraveného do nanočásic velikosti pod 100 nm. Vykazují podstatně silnější působení proti patogenním bakteriím. Působí proti gram-pozitivním (Staphylococcus aureus) i gram-negativním bakteriím (Escherichia coli). V této sekci vystoupila i předsedkyně vědecké komise Apimondie pro Apiterapii Cristina Mateescu. Upozornila na skutečnost, že žádný z včelích produktů s výjimkou pylu nemá provedené klinické studie, které by opravňovaly jej deklarovat v EU jako léčivý prostředek. Problém představuje především rozdílné chemické složení podle geografického původu – zejména u medu a propolisu.

Yufei Zhengová přednesla velmi dobře zpracovaný příspěvek o působení propolisu na zastavení vývoje a rozpad buněk melanomu B16F10 v důsledku působení v propolisu obsaženého pinocembrinu.

10

Prohlídka osiřelého včelstva stejně jako výlet neoplozené matky na snubní prolet se projeví podle Huwa Evanse náhlým měřitelným nárůstem ventilace.

Svým vystoupením zaujal Huw Evans, zakladatel britské firrmy Arnia a autor britského systému pro dálkovou kontrolu včelstev pomocí moderních elektronických prostředků. Na mnoha grafických výstupech ze svého monitoringu včelstev prezentoval využitelnost dat získávaných z čidel v úlovém prostředí a v jeho okolí. Systém je schopen detekovat cyklus a rozsah výskytu zavíčkovaného plodu v jednotlivých plástech, rojovou náladu, frekvence výletů včel a změny hmotnosti úlu, přítomnost matky a dokonce i čas jejího snubního proletu. Ze sledování situace v celém úlu se H. Evans nyní posouvá na úroveň diagnostiky poměrů na jednotlivých plástech.

James T. Wilkes seznámil s vytvořením a rozsahem využívání komerčního elektronického systému evidence včelstev a celého včelařského provozu s výstupy formou doporučení včelaři, který se do tohoto programu zapojí. V současné době zúčastnění včelaři již pokrývají celé USA a zapojeni jsou včelaři z mnoha dalších zemí. Systém od svého počátku do současnosti získal 25 000 uživatelů se 137 000 včelstvy ve více než 150 zemích. Tento systém s měsíčním poplatkem 40 USD je určen převážně komerčním včelařům.


publikováno: 1. 10. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDnes byly na Apimondii zpřístupněny prostory WBA tedy světové včelařské soutěže World Beekeeping Awards, dosud tam mohla jen porota. Zjistili jsme, že včelařský výkladový slovník dr. Švamberka získal bronzovou medaili a máme samozřejmě obrovskou radost.

Jak víte, natáčíme na Apimondii dokumentární film, který bude součástí seminářů dr. Švamberka o Apimondii. Dnes jsme točili v příležitostném muzeu, které v prostorách Istanbulského kongresového centra vzniklo díky výbornému nápadu organizátorů z exponátů dvou tureckých muzeí včelařství v Cine a Mugle. Na snímcích některé zajímavé exponáty.

0

Bronzová medaile pro slovník dr. Švamberka.

1

Historický způsob získávání vosku válcováním rozvařeného voští v pytli na jakési valše.

7

Muzejní ukázka získávání lisovaného medu.

2

Starobylé úly typu loghive na medvědům nepřístupných místech Turecka.

3

Košnice s potěrem hlíny.

4

Košnice zakryté slaměnými snopy.

5

Dlabaný úl pro divokou stavbu včel, nověji známý jako loghive, dosud používaný například v Africe.

6

Včelník s dlabanými úly.

8

Dejte tureckému včelaři prostor, on ho zaplní (poněkud převčelená stanoviště).


publikováno: 1. 10. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen druhý - 30. září

Poslední zářijový den v Istanbulu byl ve znamení zahájení vědeckých sdělení, která se uskutečňují v 7 sekcích a přednášky běží od rána do večera paralelně v několika sálech. 

V dopoledním programu zaujaly přednášky věnované ztrátám včelstev a jejich příčinám. Podle výsledků studie z Ontaria připravené Alessií Guthrie z fakulty epidemiologie Univerzity v Guelphu se potvrdilo, jak velký vliv na ztráty včelstev má nedostatečná praxe začínajících včelařů. V prvním roce včelaření u nich dosahují ztráty včelstev 60 % a vysoko nad průměrem zůstávají i v následujícím roce. Pozoruhodné však bylo, že podíl na zvýšených ztrátách v průběhu sezóny mají i matky nultého stáří a výměny matek končící v nezanedbatelném procentu případů bezmatečností a kolapsem včelstev. I zde se podílí nedostatečná zkušenost a chybějící vzdělání včelařů. 

Alarmujícím způsobem vystoupil zástupce FAO Erana Raizman, který konstatoval, že na Zemi je 791 milionů každodenně hladovějících a dalších 809 milionů lidí trpících nedostatečnou výživou v některé složce potravy (proteiny, vitaminy apod.). Právě pro zajištění těchto nezbytných složek potravy, jakými jsou ovoce a zelenina, jsou včely nezbytné.

Jiří Danihilík z Univerzity v Olomouci se svém příspěvku zabýval zpracovanými daty z mezinárodní spolupráce ČR a Rakouska v programu COLOSS při sledování vývoje zimních ztrát v ČR a v Rakousku. Je zajímavé, že přes odlišné postupy léčení varroázy včel je v obou zemích křivka vzestupů a poklesů počtu uhynulých včelstev velmi podobná, což svědčí o přírodních faktorech ovlivňujících dynamiku populací roztočů i nezávisle na rozdílných metodách boje s touto parazitární nemocí včel. Na některých místech s vysokou hustotou zavčelení zvyšují úroveň ztrát i loupeže včelstev.

Včelám přátelské zemědělství 

Mnoho dobrých nápadů zaznělo v přednášce Waltra Haefekera, předsedy Unie evropských profesionálních včelařů o konceptu „včelám přátelského zemědělství (farmářství)“. Pan Haefeker konstatoval, že včelstva čelí řadě stresujících změn: prokazatelně ubylo jejich potravních zdrojů v krajině, chybí pestrost pylové pastvy včel i místa vhodná pro hnízdění samotářských včel a čmeláků. Navíc intenzivní používání chemie i kosení kvetoucích porostů navštěvovaných v době seče včelami přináší včelařství další ztráty. I zde je však možno situaci zlepšit – tryskami zasahujícími při chemickém ošetření řepky pod úroveň květů v porostu a plašiči hmyzu namontovanými před žací lištou.

Čína – včelařský obr

Mnoho účastníků konference se přišlo podívat na vystoupení čínského zástupce Jie Wu, který hovořil o vývoji včelařství v Číně v několika posledních letech a o velmi širokém programu státní podpory chovu včel v této zemi. V Číně jsou chována jak včelstva včely medonosné (aktuálně asi 6 milionů), tak i včelstva včely východní (aktuálně asi 3,2 milionu). Celková produkce medu v Číně dosahuje 450 000 tun, ze kterých je asi 100 000 tun exportováno. (V ČR je z roční produkce asi 8 000 tun medu, asi 1 500 tun exportováno a přibližně 2 000 tun dovezeno.) Čína vyrábí rekordní množství mateří kašičky (4 000 tun) a měli jsme i možnost seznámit se s automatizovanými linkami na přelarvování sérií a získávání mateří kašičky. Čína vynakládá značné prostředky na včelařský výzkum a státní kontrolní laboratoře působící ve včelařství – ročně tuto oblast podporuje ze státních prostředků částkou 4,2 mil. USD. 

11

Aktuální data o produkci a spotřebě včelích produktů v Číně

V určitém kontrastu s tímto sdělením byly však 2 přednášky o rozsahu současného problému falšování medu, ve kterém jsou na prvním místě medy importované z Číny. První z nich přednesl předseda Komise pro včelařské technologie a kvalitu včelích produktů Etienne Bruneau. Hovořil o stále dokonalejších metodách této tzv. adulterace. Dodavatelé falšovaného medu jsou bohužel někdy hned o několik kroků před analytickými laboratořemi, které se snaží prostřednictvím nejmodernějších metod tyto případy odhalovat. Když je metoda vyvinuta, často již padělatel začal používat jiné postupy a suroviny a celý proces dokazování může začít znovu. E. Brunneau konstatoval, že trend falšování medu zesiluje i v důsledku tlaku obchodních řetězců, který vede k snižování dodavatelských cen, aniž by se snižovaly spotřebitelské ceny. Z celosvětového hlediska je med třetí nejčastěji falšovanou potravinou po olivovém oleji a mléku. Ještě hrozivěji vyzněla fakta ze sdělení Federica Berrona, podle kterého v současné době na trhu v USA je již okolo 3/4 veškerého medu falšováno. V EU je to sice podstatně méně, avšak ani 14,2 % falšovaného medu v tržní síti zde není málo. Stále častěji se vyskytují i případy zcela falšovaného produktu, který ve skutečnosti neobsahuje již žádný med získaný od včel. Tento produkt nazval F. Berron "fake honey".


publikováno: 30. 9. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czDen první – 29. září

11

Na výstavní ploše APIEXPA počtem i pokrytím sortimentu včelařských potřeb dominují čínští výrobci​.

Letošní Apimondia se koná v zemi, kde je včelařský sektor v zemědělství velmi rozvinutý. V Turecku chovají 7,4 milionu včelstev. Počet včelařů je však jen o málo vyšší než v ČR – 58 000. Proto je průměrný počet včelstev připadajících na včelaře asi 10x vyšší. Působí zde "jen" 80 včelařských spolků, které mají regionální působnost. V samostatné hale představují místní včelaři svoji produkci. Tmavý kaštanovníkový a piniový med, světlé medy z pěnišníků, lip, tymiánu, rozmarýnu a jiných nektarodarných hluchavkovitých rostlin. Významný podíl v medné produkci má med nabízený v celých plástech i jejich částech z volné stavby včel. Prodává se​ jako strdí v různých typech komerčního balení. Jeho produkci usnadňuje především dlouhá doba tekutosti velké části zdejších medů. Včelaři zde mají jako běžnou součást nabídky i sušený rouskovaný pyl. Méně je nabízena mateří kašička a propolis včetně z něho vyrobených extraktů a emulzí.

Po večerních projevech místních představitelů včelařství a ministra zemědělství Turecka otevřel 45. kongres Apimondie její prezident Philip McCabe. V úvodním slově zmínil, že světové včelařství je důležitým faktorem pro udržení biodiverzity, čelí však řadě potíží​, kterým bude věnována pozornost na tomto kongresu. Patří mezi ně zejména zhoršující se zdravotní stav včelstev. Zde P. McCabe zmínil zvláště mor a hnilobu včelího plodu. ​Je třeba včelaře také více seznamovat ​se​ správnou​ provozní praxí​ v chovech včel.​ Zhoršuje se i situace​​ falšování ​medu a reziduí cizorodých látek v něm. Nálezy zbytků léčiv v medu​ jsou​ ​nepřípustné zvláště kvůli používání včelích produktů​ ​v apiterapii​ s cílem udržení a zlepšení zdravotního stavu člověka.


publikováno: 29. 9. 2017 | autor: Václav Švamberk vaclav@majabee.czV poledne se oficiálně se otevřela včelařská výstava Apiexpo a večerní slavnost odstartovala celou tureckou Apimondii. Na výstavě bylo všechno vyladěno, jakoby včerejší hektické dokončování ani neexistovalo. Galavečer - upřímně řečeno - se moc nepovedl. Z hodiny a půl programu tvořily přes hodinu projevy - dosti nudné, jak to často u projevů bývá, a zbytek vyplnil překvapivě nevýrazný turecký taneční program. Rozhodně by však bylo lepší, kdyby poměr tance a projevů byl obrácený.

1

Čínští výrobci tu dominují ve včelařských potřebách, ale mají i krásné názorné naučné pomůcky. Tahle óbrvčela má dokonce i vysunovací žihadlo a mává křidly jen vzlétnout.

3

Při tanečním programu na galavečeru došlo krátce i na břišní tance.

2

Ke cti vedení Apimondie třeba říci, že jejich projevy byly velice krátké, včetně prezidenta Apimondie Philipa McCabe. Turečtí spíkři měli naopak projevy velice dlouhé, zvláště předseda tureckých svazů si to užil.

4

V hale regionálních tureckých produktů dr. Švamberk ochutnal mnoho tureckého medu.

5

Nápaditý slovinský stánek nabídl návštěvníkům i 3D brýle se zajímavými programy jako např. prolet nad krajinou ze včelí perspektivy či cestu uličkou úlu.

6

Brazilci jako obvykle představili především propolis. Většínou zelený a byly ho hromady.

7

Předseda spolku MÁJA se na galavečeru seznámil s předsedkyní iránského svazu včelařů.

8

Slovenští přátelé přijeli v čele s předsedou SZV Ľudovítem Gálem a měli trochu starosti, protože jim turečtí celníci zkomplikovali cestu medových exponátů do soutěže WBA. Snad to dobře dopadne.

9

Delegace Českého svazu včelařů.

10

Pěkný model vývoje včely od čínských výrobců. Za 500 dolarů může být váš.


publikováno: 29. 9. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czDen nultý – 28. září

Istanbul. Dvanáctimilionová turecká metropole rozložená kolem hranice Evropy a Asie vítá včelaře z celého světa příjemným trochu již podzimně zamlženým počasím s denní teplotou kolem 20 stupňů. 45. ročník mezinárodního včelařského kongresu a výstavy Apimondia se koná od 29. září do 4. října v tmavošedé masivní budově moderního a luxusně vybaveného Instanbulského kongresového centra. Od rána se intenzivně pracuje v obrovském sále, kde se zítra na výstavě Apiexpo začnou prezentovat výrobci včelařských zařízení a pomůcek, včelařské organizace, laboratoře i vědecké instituce z celého světa. Mnoho desítek vědců a včelařských odborníků si bude čtyři dny od rána do večera vyměňovat zkušenosti a sdělovat nové poznatky na seminářích a kulatých stolech. O odborné části Apimondie zde bude referovat dr. Švamberk, reportérským okem událost sleduje Radka Ingrová.

1

V noci na dnešek vydatněji pršelo a kus tohoto pěkného nápisu spadl. Ale hned ráno bylo napraveno. Holt v Turecku neprší tak často, aby s tím počítali.

2

Trápení si turečtí pracovníci užili se zeleným kobercem. Oboustranná lepenka selhala a tepich prostě nedržel. Rešení problému bylo prosté. Už tam není.

3

Při každém vchodu, kterým jsme zatím prošli, byla pečlivá bezpečnostní prohlídka. Tohle není letiště, ale kongresové centrum. Trochu skličující.

4

Registrační hala. Pěkná funční naleštěná.

5

V obrovitém prostoru Apiexpo to dnes vypadalo velice pracovně. Zítra už bude všechno tipťop.

6

Veliký stánek ruské delegace se dokončuje – Rusko je jedním z kandidátů na pořadatele Apimondie v roce 2021, který bude zvolen na této istanbulské Apimondii, takže prezentace ruských včelařů bude jistě odpovídajícím způsobem velkolepá.

7

Daším kandidátem na pořádání Apimondie 2021 jsou Slovinci - také jejich stánek na Apiexpu bude veliký – s moc pěkným nápadem a velice náročnou instalací.

8

Jako jedni z prvních jsme dorazili k pultu WBA (World Beekeeping Awards) s našimi čtyřmi soutěžními exponáty, byl tam ještě drobet zmatek, pochopitelně - všechno teprve začíná.

9

To jsou oni, zástupci spolku MÁJA ve světové včelařské soutěži - knihy Prostředí a včely, Včelí produkty a jóga, Včelařský výkladový slovník a Švamberkův fenologický kalendář, které náš spolek vydal v období od poslední Apimondie 2015 v Jižní Koreji. Držte palce!

10

Na přebírání exponátů WBA dohlíží paní Margaret Davies z Velké Británie, přední světová expertka na kvalitu medu.

11

Přijeli jsme načerpat nejnovější poznatky ze včelařského oboru, prezentovat české včelařství a propagovat mezinárodní festival včelařských filmů MajaBeeFest 2018, který bude příští rok na podzim v Plzni.


publikováno: 28. 9. 2017 | autor: Radka Ingrová radka@majabee.czVážení přátelé,
zítra 27. září odlétá dvoučlenná delegace našeho spolku na Apimondii 2017 do tureckého Istanbulu. Nabídneme vám deník našich poznatků a zážitků z této největší světové včelařské události. První deníkový záznam najdete na tomto místě v pátek 28. září. Drobné postřehy budou také v naší facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/900089953394814/. V rubrice Kalendář akcí jsou umístěny termíny seminářů o Apimondii 2017, jejichž součástí bude i dokumentární film, který v Istanbulu natočíme. Velice děkujeme Ministersvu zemědělství za podporu.