PRO ČLENY

- ubytování (Accommodation)

08

Ubytování je vhodné pro návštěvníky, kteří mají rádi přírodu. V Májině údolí potkáte včely, motýly čmeláky, slepice, krocany, minikozičky, kočky, dva australské ovčáky (psi), správce, množství různého ptactva, žáby, někdy i bobry atd. Wi-Fi je zdarma. Všichni hosté si v budově mohou dobít elektrokola.

A. Pokoje s příslušenstvím v hlavní budově

Všechny pokoje jsou na jednom samostatném patře. Každý pokoj má záchod a sprchový kout, koupelna je vybavena ručníky a fénem. Ve většině pokojů jsou masivní pohodlné palandy, v jednom jednolůžkovém pokoji je masivní postel. Kvalitní matrace, lůžkoviny z přírodních materiálů. Na stejném patře je zdarma k dispozici kuchyňka se základním kuchyňským vybavením, chladničkou, rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou a jednoplotýnkovým vařičem. Kuchyňku je možné využít i jako společenskou místnost.

Kapacita: 3 jednolůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje. Celková kapacita je 7 lidí.

Ceny
Dvoulůžkový pokoj: 500 Kč/1 noc
Jednolůžkový pokoj: 300 Kč/1 noc

B. Letní chaty

Čtyři prostorné dřevěné chaty v Májině údolí jsou vybaveny dvěma palandami a přistýlkou s nafukovacími matracemi a posezením, maximálně tedy pro pět hostů, kteří musí mít vlastní spacáky. Chatu lze pronajmout pouze jako celek, nepronajímáme jednotlivá lůžka. K dispozici jsou 2 umývárny se sprchovými kouty a 6 záchodů v hlavní budově cca 30 metrů od chat.

Cena za 1 chatu (max 5 lidí): 600 Kč/1 noc

Doplňkové služby:

Hosté ubytovaní v chatách si mohou zapůjčit rychlovarnou konvici, jednoplotýnkový vařič a základní nádobí proti vratné kauci.

Výlety do okolí. Autem, na kole i pěšky můžete z Májina údolí vyrazit na zajímavá místa:

 • Nádherná Mariánská Týnice.
 • Ohromující Plaský klášter s několika zajímavými expozicemi.
 • Velmi zábavné menší ZOO v Plasích, kde si v průběhu prohlídky můžete zahrát i minigolf.
 • Koupání nabízí rybník Vožehák s velice čistou, ale studenou vodou – asi 500 metrů chůze od Májina údolí.
 • Rybník pro rekreační a sportovní rybolov „chyť a pusť.
 • Kozí farma, kde můžete nakoupit vynikající kozí sýry.
 • Malebné cyklotrasy Baroko I-III.
 • Pohledné zříceniny hradů Krakovec, Krašov.
 • Pěkný barokní zámek v Manětíně s krásnou zahradou.
 • Muzeum Evarda Beneše v Kožlanech.
 • Muzeum každodennosti v Chříči.

 

Informace o ubytování:

Mejlujte na radka@majabee.cz
nebo volejte 731 440 599

Kde nás najdete:

Kožlany č. p. 48, okres Plzeň sever

areal-logo

 

 

04

 

05

 

07

 

12

 

13

 

 

 

Accommodation is suitable for visitors who love nature. In Maya Valley you will meet bees, butterflies, bumblebees, hens, turkeys, mini-goats, cats, two Australian Shepherds, beekeepers, many different birds, frogs, sometimes even beavers, etc. Wi-Fi is free. All guests can recharge their bikes in the building.

Rooms in the main building

All rooms are on one separate floor. Each room has a toilet and shower, and the bathroom comes with towels and a hairdryer. In most rooms there are massive comfortable bunk beds, in one single room there is a massive bed. Quality mattresses, bedding from natural materials. On the same floor there is a free kitchenette with basic kitchen equipment, a refrigerator, an electric kettle, a microwave and a one-burner stove. The kitchen can also be used as a common room.

Capacity: 3 single rooms, 2 double rooms. The total capacity is 7 people.

Prices
Double room: 500 CZK / 1 night
Single room: 300 CZK / 1 night

B. Summer cottages

Four spacious wooden cottages in Maya Valley are equipped with two bunk beds and an extra bed with air mattresses and a sitting area, for a maximum of five guests who must have their own sleeping bags. The cottage can be rented only as a whole, we do not rent single beds. There are 2 washrooms with showers and 6 toilets in the main building about 30 meters from the cottages.

Price for 1 cottage (max 5 people): 600 CZK / 1 night

Additional services:

Guests staying in cottages can rent an electric kettle, a cooker and basic dishes against a refundable deposit.

Trips to the surroundings. By car, bike or on foot, you can set out to interesting places:

 • Beautiful Marianska Tynice.
 • Stunning Plasy Monastery with several interesting exhibitions.
 • Very fun smaller zoo in Plasy, where during the tour you can play mini golf.
 • Swimming offers pond Vozehak with very clean but cold water – about 500 meters walk from Maya Valley.
 • Pond for recreational and sport fishing „catch and let go".
 • Goat farm where you can buy delicious goat cheeses.
 • Picturesque bike routes Baroque I-III.
 • Nice ruins of Krakovec and Krašov castles.
 • Nice baroque chateau in Manetin with beautiful garden.
 • Evard Benes Museum in Kozlany.
 • Museum of everyday life in Chric.

 

For further information please e-mail to radka@majabee.cz or call (+420) 731 440 599

Where to find us:

Kožlany No. 48, District Pilsen – North