PRO ČLENY

-Accommodation/Ubytování

(Český text je pod anglickým)
08

In the main building of the Maya’s valley there are 4 rooms – two doubles, two singles, thus maximum for 6 guests.

All rooms are located on the same floor and enjoy a pleasant view of the nature.

Sleeping on comfortable solid bunk beds with quality mattresses. Each room has a private bathroom with shower and toilet. Internet access is available for free. There is no TV in the rooms (harmful).

Rooms can be rented individually or as a whole, ie. all 4 rooms at once. The price includes a good breakfast, you will taste honey from the Maya’s valley bees.

Prices (incl. breakfast):per night
Double roomCZK 1200
Double room as singleCZK 1000
Single roomCZK  900
All 4 rooms at once (max. 6 guests)CZK 3800
Accommodation is possible on the day of arrival after 4 p. m. On the day of departure, we ask for the room to be released within 12 a. m.

For multi-day stays, you can use for a small fee the fully-equipped spacious kitchen with a large fridge.

There is a large lecture room with projector in the building.

The program for your group and other possible services we will arrange individually.

Within the program, you can visit the Beehouse and experience the bee life in ecological contexts, we introduce to you a collection of plants important for bee pasture, according to your wishes we can project to you some of the interesting films about the life of the bees and their situation in the contemporary world, it is possible to arrange a lecture on bees and beekeeping, the effects of bee products and other beekeeping topics.

By car, by bike and by foot, you can easy reach from the Maya‘s valley to interesting places. Nearby is the beautiful church and museum Marianska Tynice, the stunning Monastery of Plasy, the fun little ZOO, a family farm with livestock and, surprisingly, camels, a goat farm where you can buy excellent goat cheeses. A nice sport-cultural experience offers scenic Baroque I-III biking trails in the District Pilsen – North.

After a day full of experiences, we can also offer yoga stretching, bonfire or barbecue.

In Maya‘s valley, there are also dog guardians Cyril and Kokejda, a few cats and some sorts of poultry. We love all of them and they are part of our life.

If you are interested in staying in Maya’s valley, please email us at radka@majabee.cz.

V hlavní budově Májina údolí jsou k dispozici 4 pokoje s příslušenstvím – dva dvoulůžkové, dva jednolůžkové, tedy maximálně pro 6 hostů.

Všechny pokoje se nacházejí na společném patře a je z nich příjemný výhled do přírody.

Spí se na pohodlných masivních palandách s kvalitními matracemi. Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchou a WC. Internetové připojení je k dispozici zdarma. V žádném pokoji není televize (škodí).

Pokoje pronajímáme jako celek, tzn. všechny 4 pokoje najednou, i jednotlivě. V ceně je zahrnuta dobrá snídaně, ochutnáte med od včelek z Májina údolí.

Ceny (vč. snídaně):1 noc
Dvoulůžkový pokojCZK 1200
Dvoulůžkový pokoj/1 hostCZK 1000
Jednolůžkový pokojCZK  900
Všechny 4 pokoje (max. 6 hostů)CZK 3800
Ubytování je možné v den příjezdu po 16. hodině. V den odjezdu prosíme o uvolnění pokojů do 12 hodin.
areal-logo
04
05
07

Při vícedenních pobytech můžete za mírný poplatek využít kompletně vybavenou prostornou kuchyni s velkou chladničkou.

V budově je velká přednášková a společenská místnost s projektorem.

Program pro vaši skupinu a další případné služby individálně dohodneme.

V rámci programu můžete navštívit ukázkový včelín a seznámit se s životem včel v ekologických souvislostech, představíme vám sbírku rostlin významných pro včelí pastvu, podle vašeho přání promítneme některý ze zajímavých filmů o životě včel a jejich situaci v současném světě, je možné dohodnout přednášku o včelách a včelařství, o účincích včelích produktů a dalších včelařských tématech.

Autem, na kole i pěšky můžete z Májina údolí vyrazit na zajímavá místa. Nedaleko je nádherná Mariánská Týnice, ohromující Plaský klášter, zábavné menší ZOO v Plasích, rodiná farma s hospodářskými zvířaty a překvapivě i velbloudy, kozí farma, kde můžete nakoupit vynikající kozí sýry. Pěkný sportovně-kulturní zážitek nabízejí malebné cyklotrasy Baroko I-III na severním Plzeňsku.

Po dni plném zážitků vám můžeme nabídnout i jógové protažení, táborák či grilování.

V Májině údolí s námi žijí také psí hlídači Cyril a Kokejda, několik koček a všelijaká drůbež. Máme je všechny rádi a jsou součástí zdejšího života.

Máte-li zájem ubytovat se v Májině údolí, napište nám prosím na e-mail radka@majabee.cz.

Where to find us:

Kožlany No. 48, District Pilsen – North

Kde nás najdete:

Kožlany č. p. 48, okres Plzeň sever