PRO ČLENY

Dotace

Včelařské dotace dle Nařízení vlády č. 53/2023 od 1. ledna 2023 do 31. července 2023
Opatření INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

Dotaci na pořízení nového zařízení v rámci opatření Investice do hmotného majetku mohou získat chovatelé včel, jejichž datum registrace v ÚE vedené Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH ) spadá do období před datem 1. 1. 2021.

Pokud si nejste před podáním požadavku o dotaci jisti, od kdy jste u ČMSCH evidován, můžete se obrátit e-mailem či telefonicky s dotazem na ověření Vašeho data evidence na pracoviště ČMSCH (viz kontakt níže)

Kontakt na ČMSCH

e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210

Zde najdete pravidla, podle kterých MÁJA administraci zajišťuje,
čestné prohlášení a příslušné formuláře.

Pravidla administrace dotace.

PDF k vyplnění:

Čestné prohlášení konečného příjemce požadavku na poskytnutí dotace Investice do hmotného majetku
Požadavek na poskytnutí dotace na opatření Investice do hmotného majetku
Soupiska pořízeného zařízení
Soupiska pořízeného zařízení – nad 150 včelstev