PRO ČLENY

Dotace

Včelařské dotace dle Nařízení vlády č. 53/2023 od 1. srpna 2023 do 31. července 2024
Opatření INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

Dotaci na pořízení nového zařízení v rámci opatření Investice do hmotného majetku mohou získat chovatelé včel, jejichž datum registrace v ÚE vedené Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH) spadá do období před datem 1. 1. 2022.

Pokud si nejste před podáním požadavku o dotaci jisti, od kdy jste u ČMSCH evidován/a, můžete se obrátit e-mailem či telefonicky s dotazem na ověření Vašeho data evidence na pracoviště ČMSCH (viz kontakt níže)

Kontakt na ČMSCH

e-mail: vcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210

Pravidla, podle kterých MÁJA administraci zajišťuje, čestné prohlášení a příslušné formuláře najdete níže.

Pravidla administrace dotace.

Čestné prohlášení konečného příjemce požadavku na poskytnutí dotace Investice do hmotného majetku

Požadavek na poskytnutí dotace na opatření Investice do hmotného majetku

Soupiska pořízeného zařízení

Soupiska pořízeného zařízení – nad 150 včelstev