PRO ČLENY

Dotace

Ve včelařském roce EU 2020/2021administrujeme opatření pořízení nových zařízení a rozbory medy v dotaci dle Nařízení vlády 148/2019 pro členy i nečleny našeho spolku dle pravidel administrace uvedených zde v souboru .pdf. Další formuláře budou k dispozici v blízké době, jakmile vyřešíme drobné nejasnosti s poskytovatelem dotace.

Pravidla administrace dotace v .pdf souboru…