PRO ČLENY

Dotace

Zde najdete Pravidla administrace dotace v opatření technická pomoc - nová zařízení pro tzv. přechodné období 1. 8. - 31. 12. 2022 dle Nařízení vlády 148/2019 pro členy i nečleny našeho spolku. Příslušné formuláře viz soubory níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dotaci na pořízení nového zařízení v rámci opatření technická pomoc v tzv. přechodném období 1. 8. - 31. 12. 2022 mohou získat chovatelé včel, jejichž datum registrace v Ústřední evidenci vedené Českomoravskou společností chovatelů (ČMSCH ) spadá do období před datem 1. 1. 2020.

Pokud si nejste před podáním požadavku o dotaci na pořízení nového zařízení v rámci opatření technická pomoc jisti, od kdy jste u ČMSCH evidován/a, můžete se obrátit e-mailem či telefonicky s dotazem na ověření Vašeho data evidence na pracoviště ČMSCH (viz kontakt níže).

Kontakt na ČMSCH:

e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210Pravidla administrace dotace.

PDF k vyplnění:

Čestné prohlášení konečného příjemce – zařízení
Požadavek o dotaci – technická pomoc – zařízení
Soupiska pořízeného zařízení
Soupiska pořízeného zařízení – nad 150 včelstev