PRO ČLENY

MajaBeeFest

Dear Film Makers,

How to send your Bee Film in the MajaBeeFest Selection?

  • Please use wetransfer.com or similar service or send the link to download in spolek@majabee.cz
  • Deadline for sending Films is May 15, 2018.

MajaBeeFest has 2 Categories:

  • The Best Bee Film
  • The Best Bee Film for children

No limits in your Creativity * Festival presents Bees in broad context in any form * Documentary or Fiction * Enthusiastic or Professional * Educational * Comedy…

All your CREATIVE ACTIONS are welcome.

If you have any question, please ask Radka at radka@majabee.cz

~

Vážení filmoví tvůrci,

Jak můžete poslat svůj film o včelách a včelařství do výběru MajaBeeFestu?

  • Použijte prosím wetransfer.com nebo podobnou službu nebo pošlete odkaz ke stažení na spolek@majabee.cz
  • Uzávěrka pro zasílání filmů je 15. května 2018.

MajaBeeFest má 2 kategorie:

  • Nejlepší včelařský film
  • Nejlepší včelařský film pro děti

Neexistují žádné limity vaší kreativitě * Festival představí včely v širokém kontextu v jakékoli formě * Dokumentární nebo hraný * Amatérský nebo profesionální * Vzdělávací * Komedie…

Všechny vaše KREATIVNÍ POČINY jsou vítány.

Máte nějaké dotazy, pište prosím Radce na e-mail radka@majabee.cz

* * *

The 2nd International Bee Film Festival MajaBeeFest 2018 the 2nd will be held on September 22 - 23 in Pilsen, Czech Republic.

Dear Friends, please make your Films about your Bees and Beekeeping life, your educational works with Beekeepers, your Bee Fantasy or Feature films (record of your Bee Theaters), Bee in Nature, Bee Support of Biodiversity… No barriers to your creativity. Will be great to see your Films at MajaBeeFest 2018.

If you have any question, please ask Radka at radka@majabee.cz

~

Druhý ročník mezinárodního festivalu včelařských filmů MajaBeeFest 2018 se uskuteční v Plzni ve dnech 22. – 23. září 2018.

Vážení přátelé, prosím točte své filmy o včelách a životě včelaře, vaší vzdělávací práci v oblasti včelařství, vaše včelařské filmové fantazie nebo hrané filmy (nahrajte své včelařské divadlo), zaznamenejte včely v přírodě, jejich podporu biodiverzity… Tvořte! Bez limitů a bariér, vytvořte svůj jedinečný včelařský film. Bude skvělé vidět ho na MajaBeeFestu 2018.

Jestliže máte jakoukoliv otázku, směřujte ji prosím na Radčin e-mail radka@majabee.cz

* * *

Maja Bee Fest 2016, Maja Bee Resort Prague, September 24 - 25 / Areál MÁJA 24. - 25. září

The Winners of Maja Bee Fest 2016

The Winner of the Category The Best Bee Film for Children is L’Apiculteuse / Little Miss Beekeeper - made by Loupiote Collective from Belgium.

The Winner of the Category The Best Bee Film is La Zappa sui Piedi / The Hoe on the Feet - made by Directors Andrea Pierdicca and Enzo Monteverde from Italy.

~

Vítězné filmy Maja Bee Festu 2016:

Vítězem kategorie Nejlepší včelařský film pro děti se stal belgický snímek L’Apiculteuse / Malá včelařka, který vyrobil Loupiote Collective.

Vítězem kategorie Nejlepší včelařský film se stal italský snímek La Zappa sui Piedi / Motyka na nohou, který režírovali Andrea Pierdicca and Enzo Monteverde.


It was joyfull and great. / Bylo to radostné a úžasné.


1

Účastníci Maja Bee Festu 2016

2

Prezentace Boaze - včelaře z Izraele.

3

V kategorii Nejlepší včelařský film zvítězil italský snímek Motyka na nohou aneb La Zappa sui Piedi. Kdyby se volila nejkrásnější účastnice Maja Bee Festu, italská zástupkyně Valentina by byla horkou favoritkou.

4

Festivalová porota při vyhlášení vítězů. Zleva: Dana Belušová z NSEV Kladno-Čabárna, dr. Švamberk, režisérka a producentka Tereza Kopáčová, režisér a scenárista Jiří Věrčák.

5

Účastníci včelařského výletu Maja Bee Festu na Masarykově včelíně na pražském Hradu.

6

Z pražského Hradu pokračoval včelařský výlet do Štíhlic k chovateli matek Jiřímu Strnadovi. Za panem Strnadem prezentaci pozorně sleduje předseda slovinského svazu včelařů Bognan Noč.

7

Třetí zastávka včelařského výletu Maja Bee Festu byla ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Provázel ing. Titěra (vlevo). Mladý muž v popředí je skvělý tlumočník festivalu Erik Tihelka.

8

Ing. Titěra zaujal - jako vždy.