PRO ČLENY

Přispějte na včelyŽivot na naší planetě nemůže dlouhodobě pokračovat bez hmyzu, a přesto v současné době dochází k jeho masovému globálnímu úbytku.

REFUGIUM znamená ÚTOČIŠTĚ

Hlavním cílem Nadačního fondu pro záchranu včel, čmeláků a motýlů REFUGIUM je získávání finančních prostředků na správu a rozšířování území, které poskytuje ochranu opylujícímu hmyzu.

Vytvoření útočiště v Májině údolí je reakcí na kritický úbytek populační hustoty mnoha druhů hmyzu, který zvláště zasahuje opylovatele. Včely, čmeláci, motýli a další opylující hmyz jsou výživou vázáni na potravní zdroje v krajině, kterých velmi ubylo a dále ubývá.

Děje se tak především v důsledku nadměrné intenzifikace zemědělské výroby, stav ještě zhoršuje globální sucho. Opylující hmyz při rychle probíhajících změnách v krajině kriticky postrádá území s vysokou biodiverzitou nektarodárných, pylodárných a dalších specificky živných druhů rostlin, které mohou nahrazovat zmizelé zdroje potravy vlivem člověka a poskytovat útočiště v krajině. Jen z takových území může probíhat šíření užitečných druhů hmyzu i jiných ohrožených druhů živočichů zpět i do intenzivně hospodářsky využívané krajiny.

Refugium pro opylující hmyz v Májině údolí vzniklo proto, že nazrál čas ekologické problémy spojené s mizením hmyzu nejenom pozorovat, hovořit a psát o nich, ale také proti nim REÁLNĚ něco dělat.

logo

číslo účtu: 286487730/0300

Velký dík za Váš příspěvek na útočiště pro opylující hmyz a naši činnost v něm.